Bestill HMS kort for
bygg og anleggsnæringen
(Byggekort)


Bestill HMS kort for
Renholdsbransjen
(Renholdskort)


Hvem må ha HMS-kort

Alle som arbeider på bygge-og anleggsplasser skal ha gyldig HMS-Kort for bygge-og  anleggsnæringen. Dette er i hovedsak for å kunne dokumentere hvem man jobber for og for å ha bedre kontroll på hvem som til enhver tid befinner seg på byggeplassen.

Alle som utfører renholdstjenester skal ha gyldig HMS-Kort for renholdsbransjen. Dette er i hovedsak for å kunne dokumentere hvilken bedrift man er ansatt i.